ชนิดความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า

c20

กลุ่มที่ 1 : คนไข้มักมาด้วยปัญหาคางยื่น หรือฟันล่างสบคร่อมฟันบน
คนไข้กลุ่มนี้หากมีความผิดปกติมาก ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันเช่นเดียวกันกับคนไข้ในกลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2 : คนไข้ที่มาด้วยปัญหาใบหน้าเบี้ยว
การแก้ไขโครงหน้าที่ไม่สมมาตรนั้น ทำได้โดยการผ่าตัดแก้ไขร่วมกับการจัดฟันเท่านั้น

กลุ่มที่ 3 : คนไข้ที่มาด้วยปัญหานอนกรน
การแก้ไขอาการนอนกรนนั้น ทำได้โดยการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร ให้ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นได้

 

วัตถุประสงค์ของการรักษา มีดังนี้

 • ช่วยแก้ไขรอยยิ้มเห็นเหงือก เนื่องจากปากปิดไม่สนิทหรือปากเปิดขึ้นจนเห็นเหงือกมากเกิน
 • แก้ปัญหาการยิ้มไม่เห็นฟัน เพราะริมฝีปากบดบังฟันไว้
 • ลดโอกาสการเกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขากรรไกร
 • ช่วยรักษาใบหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจนเสียหาย หรือแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า
 • รักษาผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

review ผาตดขากรรไกร

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด แพทย์จะตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เช่นการตรวจเลือด ปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้า และปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แล้วแต่ความจำเป็นในผู้ป่วยแต่ละราย และ จองห้อง ICU ไว้ล่วงหน้า ผู้ป่วยจะได้รับการพิมพ์ฟัน และจำลองโครงสร้างของกระดูกใบหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนโดยทันตแพทย์ ด้วยแบบจำลองนี้ แพทย์และทันตแพทย์ สามารถลองเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างได้ เพื่อประมาณว่าทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นเท่าไร หลังผ่าตัด

2

 

การผ่าตัดขากรรไกร

 1. คนไข้ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนการดมยาสลบ 8 ชั่วโมง และต้องแจ้งวิสัญญีแพทย์ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ หรือการรับประทานอาหาร/น้ำภายใน 8 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
 2. จะมีการถ่ายภาพรังสีใบหน้า และพิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการผ่าตัด
 3. การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำภายใต้การดมยาสลบ คนไข้ต้องได้รับการตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อน งดสูบบุหรี่ 6-8 สัปดาห์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวที่ดีหลังการดมยา
 4. การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา
 5. คนไข้จะเข้าพักฟื้นในแผนก ICU ในคืนแรก
 6. พักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้แต่ละคน

หลังการผ่าตัดขากรรไกร

 1. คนไข้จะทำความสะอาดช่องปากค่อนข้างลำบาก แต่จะต้องช่วยรักษาความสะอาดให้ดีที่สุด เพื่อการหายของแผลที่ดี
 2. อาการมึนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนอาจพบได้ในช่วงวันแรกๆ หลังดมยา
 3. ควรดื่มน้ำให้ได้มากๆ ตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวที่ดียิ่งขึ้น
 4. อาการบวม ซึ่งจะบวมมากที่สุดช่วง 1 สัปดาห์แรก และใบหน้าจะยุบบวมที่สุดในช่วงเดือนที่ 4-6

 

SERVICES