แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

-Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Master in Dermatology (Mahidol University)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

· Fellow in Dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
จบหลักสูตรด้านศัลยศาสตร์ตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

. Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)
ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

DayBranchTimeTelephone
อาทิตย์ ศูนย์การค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 12.00 - 20.00 02-4355818
จันทร์ พระราม 2 - บางขุนเทียน ย้ายจากเซ็นทรัลพระราม2 12.00 - 20.00 02-0879233
อังคาร พระราม 2 - บางขุนเทียน ย้ายจากเซ็นทรัลพระราม2 12.00 - 20.00 02-0879233
พุธ      
พฤหัสบดี ศูนย์การค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 12.00 - 20.00 02-4355818
ศุกร์ ศูนย์การค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 12.00 - 20.00 02-4355818
เสาร์ พระราม 2 - บางขุนเทียน ย้ายจากเซ็นทรัลพระราม2 12.00 - 20.00 02-0879233